เกี่ยวกับเรา

IT Solutions And Services

          บริษัท IT Solutions And Services เป็นบริษัทที่มีทีมงานที่มีศักยภาพและประสบการณ์ทางด้านการขายคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค และการบริการ (Maintenance) มาเป็นเวลาหลายปี

1.ทีมงานฝ่ายบริหารมีประสบการณ์มาเป็นเวลา 20 ปี

2.ทีม Marketing เป็นทีมงานที่แข็งแกร่ง สามารถให้ข้อมูลและข่าวสารได้รวดเร็วและแม่นยำ

3.ทีม Support เป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ได้รวดเร็ว

          บริษัทฯ มีทีมงานฝ่าย Support ที่มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าหลังการขาย โดยให้บริการสอบถามข้อมูลและตอบปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหาและให้บริการลูกค้าณ ที่ทำการ ซึ่งคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

หลักสำคัญในการให้บริการลูกค้าคือ:

1.ความเอาใจใส่ลูกค้า: บริษัทฯ ให้ความเอาใจใส่ลูกค้าตั้งแต่เริ่มเรียกใช้บริการจนถึงสิ้นสุดการให้บริการ

2.ความรวดเร็ว: หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ได้หลังจากได้รับแจ้งและสอบถามปัญหา บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปที่บริษัทลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง

3.คุณภาพของงาน: บริษัทฯ มีทีมงานฝ่าย Support ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการหลังการขาย โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับเครื่องเสียภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งจากลูกค้า และจะทำการตรวจเช็ค และแจ้งผลไปยังลูกค้าภายใน 1-2 วัน โดยจะซ่อมแซมและส่งเครื่องคืนลูกค้าภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับการตอบรับหรือปฏิเสธจากลูกค้า

IT SOLUTIONS AND SERVICES by Groot Groot
Visitors: 81,188